Onze organisatie

ATD Vierde Wereld: in het kort

anbi_logo

Met het publiceren van onderstaande gegevens voldoet de Stichting aan de ANBI-vereisten 2015. Artikel geplaatst 25 mei 2016

Onze naam is: Stichting ATD Vierde Wereld Nederland
Het RSIN of het fiscaal nummer RSIN/ANBI: 2869159

A.T.D. staat voor All Together for Dignity

34.LC

Contactgegevens:
Regentesseplein 13
2562 EV DEN HAAG
tel: 070-3615787
email: denhaag@atd-vierdewereld.nl

bestuur
De leden van het bestuur. (v.l.n.r.) Louis, Mieke, Dick, Willem en Ton

De bestuurssamenstelling en de namen vande bestuursleden:
De heer D.L. (Dick) van der Leqc, voorzitter
De heer A.L.J. (Louis) Flapper, vice-voorzitter
Mevrouw W.M.C. (Mieke) Mejia Sian-van Paassen, secretaris
De heer A.L.J. (Louis) Flapper, penningmeester
De heer mr. A.F.C.M. (Ton) Redegeld
Mevrouw I.M.G. (Isabella) Pypaert-Perrin

Het jaarverslag, jaarrekening en beoordelingsverklaring 2018 kunt u vinden op de pagina publicatie.

Beoordelingsverklaring ATD 2015 (w.g)

Jaarrekening 2015 Stichting ATD

Jaarverslag 2015 Stichting ATD

Programma 2016 2017

Jaarrekening en bestuursverslag 2016

Beoordelingsverklaring ATD 2016

Beoordelingsverklaring ATD 2017

Jaarrekening ATD 2017

Meerjarenplan 2018-2023

Doelstelling

ATD  Statuten

18.Forum
Ieder jaar samen de actie evalueren en programmeren

De organisatiestructuur van ATD Vierde Wereld

De organisatiestructuur van onze organisatie bestaat in Nederland uit een bestuur, een coördinatieteam, lokale groepen, leden en vrienden:

Bestuur
Het bestuur van de Stichting ATD Vierde Wereld Nederland bewaakt de continuïteit en de doelstellingen van de Stichting. Zij bewaakt ook het nakomen van de codes van de brancheverenigingen voor goed bestuur. Jaarlijks organiseert het bestuur een vergadering waarin zij het financiële jaarverslag presenteert en waar zij met het coördinatieteam verslag doet van het afgelopen jaar.
Coördinatieteam
ATD Vierde Wereld Nederland kent een coördinatieteam van drie personen waaronder een landelijk verantwoordelijke. Dit team draagt zorg voor de samenhang van de verschillende activiteiten, het personeelsbeleid, de planning en het dagelijks functioneren van de beweging. Zij trachten de verschillende mensen die actief zijn binnen de beweging te inspireren en te ondersteunen.
Lokale groepen
ATD Vierde Wereld heeft lokale groepen. (Amersfoort, Breda, Den Haag, Heerlen, Oss, Utrecht, Wijhe en Zoetermeer). In deze groepen zijn actieve leden op alle mogelijke manieren actief. Zij geven bekendheid aan het gedachtegoed van Joseph Wresinski, werken bijdragen uit voor het landelijke Forum, werken samen met andere organisaties die het opnemen voor de armsten, en organiseren activiteiten in het kader van de VN Dag van Verzet tegen Extreme Armoede op 17 oktober. Zij vormen met ervaringsdeskundigen een netwerk van mensen die gezamenlijk op willen komen voor de rechten van de meest uitgeslotenen in hun regio. Zij zoeken de samenwerking met andere organisaties die vergelijkbare uitgangspunten hebben.
Leden en vrienden
Leden en vrienden van de beweging laten zich inspireren door de Vierde Wereld en de allerarmsten. Zij trachten de visie en de doelstellingen van de Vierde Wereld in hun dagelijks leven vorm en inhoud te geven.
ATD Vierde Wereld internationaal
De Internationale Beweging ATD Vierde Wereld is een NGO (niet gouvernementele organisatie) zonder politieke of religieuze overtuiging. Zij heeft een raadgevende status bij Ecosoc, Unesco, Unicef, de EU en de Raad van Europa.

Mauricerognee-1300x530
Ervaringsdeskundigen uit Madagascar

ATD is wereldwijd actief in de volgende landen: België, Bolivia, Brazilië, Burkina Faso, Canada, Centraal Afrikaanse Republiek, China, Democratische Republiek Congo, Duitsland, Egypte, Filipijnen, Frankrijk, Groot-Brittannië, Guatemala, Haïti, Honduras, Ierland, Italië, Ivoorkust Kameroen, Luxemburg, Madagaskar, Mauritius, Mexico, Nederland, Peru, Polen, Senegal, Spanje, Tanzania, Thailand, de Verenigde Staten en Zwitserland.

Mosaic_Volontaires
450 volontairs uit 40 landen

De internationale beweging wordt gedragen door een groep van zo’n 450 permanente werkers (volontairs), medestanders, ervaringsdeskundigen, vrienden en leden.

Internationaal bestuur.

Het internationale bestuur bestaat uit de volgende personen: Voorzitter, dhr. Cassam Uteem (Mauritius), Vice-voorzitter, mevr. Janet Nelson (Verenigde Staten), Penningmeester, dhr. Paul Maréchal (Frankrijk), Vice-penningmeester, dhr. Dominique Foubert (België), Algemeen vertegenwoordiger, mevr. Isabelle Pypaert Perrin (België), Secretaris, dhr. Thierry Viard, (Frankrijk)

Jacqueline Plair, lid van het Algemene Secretariaat
Jacqueline Plaisir, lid van het Algemene Secretariaat

Délégation Générale (Algemeen Secretariaat)
De activiteiten van ATD Vierde Wereld wereldwijd worden gecoördineerd door een zogenaamde Délégation Générale (Algemeen Secretariaat), bestaande uit permanente werkers. Het Algemene Secretariaat wordt gekozen voor een periode van vier jaar door afgevaardigden van de beweging.

Een netwerk
Binnen het netwerk van ATD kan iemand één of meerdere rollen hebben vanwege zijn of haar achtergrond en/of functie.

Ervaringsdeskundigen

fotos niek camera 473
Internationale ontmoeting in Méry (Fr.)

Het zijn de mensen die armoede in hun leven kennen, de directe getuigen van de misstanden in de samenleving, die de beweging vaak in contact brengen met anderen die in schrijnende armoede leven. Zij zeggen te hopen dat hun kinderen niet mee zullen maken wat zij beleven of hebben beleefd. Zij willen bij een groep horen die zoekt naar oplossingen om een einde te maken aan schendingen van mensenrechten die mensen in armoede doorstaan.

In de Vierde Wereld Beweging ontmoeten ervaringsdeskundigen elkaar in lokale groepen en binnen het Vierde Wereld Forum en ook internationaal. Veel ervaringsdeskundigen zijn in hun eigen buurt of huiselijke omgeving actief en vangen vaak mensen op die eenzaam zijn en nergens anders terecht kunnen. In de geschiedenis van de Vierde Wereld Beweging waren ervaringsdeskundigen al in 1956 betrokken bij de oprichting van de beweging in wording, in het krottenkamp van Noisy-le-Grand in Frankrijk.

Medestanders
Over de hele wereld zijn in de Vierde Wereld Beweging duizenden medestanders, al dan niet verenigd in lokale groepen, actief. Zij weigeren extreme armoede als een normaal gegeven te aanvaarden en willen solidair zijn met mensen die hierin gevangen zitten. Zij willen hen zien in hun waardigheid, met respect voor hun geschiedenis en opgebouwde kennis. Zij willen van de armsten leren. Daar waar de medestanders leven en werken, kunnen zij collega’s, vrienden, mensen binnen hun organisaties of wijken, erop wijzen waar mensen uitgesloten worden en hen oproepen om solidair te zijn en samen oplossingen te vinden.

17.Wij
Tijd voor vragen en overleg

Veel van de medestanders doen ook vrijwilligerswerk binnen ATD. In Nederland steunen zij met hun specifieke talenten de beweging bij administratieve taken zoals het versturen van het Vierde Wereld Blad, het verzorgen van ontmoetingen, het opzetten van een website en bijhouden van het ledenbestand, onderhoud aan gebouwen, het bos en de tuin van ’t Zwervel, fondswerving, …

Volontairs
Volontairs kiezen ervoor om hun enthousiasme, talent en know-how in te zetten voor de zaak van de allerarmsten. Zij stemmen er ook mee in (als zij de kracht hebben en de mogelijkheden dit toelaten) om beschikbaar te zijn voor de geografische en logistieke behoeften van de internationale beweging.
Zij worden volontairs of permanente werkers genoemd, omdat zij hun “eigen vakgebied” verlaten hebben en van de beweging een vergoeding ontvangen. Deze vergoeding is niet afhankelijk van hun positie of functie binnen de beweging noch van het aantal jaren dat zijn voor ATD werken en is ongeveer vergelijkbaar met het minimumloon in het land waarin zij werken. Binnen de Beweging worden alle volontairs tezamen ‘het volontariaat’ genoemd.

131230 - animation avec Firmin (site Moukassa)-1
Straatbibliotheek in Bangui (CAR). Firmin, volontair, werkt met de kinderen ondanks de oorlog.

Het internationale volontariaat bestaat uit zo’n 450 volontairs, gezinnen of alleenstaanden, uit ongeveer 40 landen. Het is een wereldwijde gemeenschap van mensen uit allerlei geledingen van de samenleving en uit vele culturen en landen, die een breed scala van ideeën en (geloofs)overtuigingen vertegenwoordigen.

Zij zijn in alle mogelijke beroepen werkzaam geweest, hebben hun training ondergaan in het internationale centrum van de Beweging in Frankrijk en hebben vaak korte of langdurige stages doorgebracht in projecten in verschillende landen.

Partners
In 1987 werd op het Plein van de Rechten van de Mens, het Trocadero, in Parijs, door Joseph Wresinski, grondlegger van de beweging, een oproep gedaan: “Waar mensen gedoemd zijn in armoede te leven worden de Rechten van de Mens geschonden, wij zijn hun verplicht ons aaneen te sluiten om die rechten te doen eerbiedigen.”

Om inhoud te geven aan deze oproep om zich aaneen te sluiten, werkt de beweging nauw samen met alle mogelijke partners. (regeringen, niet-gouvernementele organisaties, nationale en internationale instanties, instellingen). Een bijzondere uitgave van de Beweging “Friends around the World” is de internationale spreekbuis van mensen die in zo’n 104 landen correspondenten van de beweging zijn.