Werkgroep recht op gezinsleven

Het onderwerp “Recht op gezinsleven en kansen voor kinderen” is erop gericht ouders bij elkaar te brengen die armoede uit ervaring kennen en om voorstelling te kunnen doen zodat armoede geen druk maakt op het gezinsleven. Armoede maakt levens en gezinnen kapot en samen kunnen wij daar iets aan doen en medestanders vinden met wie zij op gelijke voet hun ervaringen en voorstellen tot verandering kunnen delen.