Internationale jongeren meeting Wijhe 2017

Van 10 augustus t/m 14 augustus

 

Van 10 augustus t/m 14 augustus organiseerde de mensenrechten beweging  ATD Vierde Wereld een internationale jongeren ontmoeting op ons ontmoetingscentrum ‘t Zwervel in Wijhe.

Jongeren uit België, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Nederland, Polen en Zwitserland hadden een aantal dagen met elkaar door gebracht met als missie:

 

  • Elkaars cultuur leren kennen.
  • Elkaar talenten ontdekken en samen projecten ontwikkelen.
  • Hun stem laten horen over onderwerpen die zij belangrijk vinden.
  • Uitwisseling van “best practices” vanuit hun eigen ervaringen.
  • Het samen verantwoordelijkheid dragen voor een ontmoeting waar jongeren met verschillende achtergronden en uit verschillende culturen hun kennis delen en actie ondernemen.
  • Kansen bieden aan jongeren uit kansarme milieus om hun kennis en hun ervaringen met anderen te delen in hun strijd tegen armoede en uitsluiting.
  • Het versterken van de inbreng van jongeren in lokale acties van ATD Nederland en elders in Europa.
  • En natuurlijk een fijne tijd met elkaar te hebben.

Video reportage jongeren kamp ( Engels; deel 1 t/m 9):