Werken bij de Vierde Wereld

Het internationale volontariaat

Mosaic_Volontaires
450 volontairs uit 40 landen werken bij de Internationale Vierde Wereld beweging

Het internationale volontariaat van ATD Vierde Wereld bestaat uit ongeveer 500 mensen. Dit zijn mannen en vrouwen van verschillende nationaliteiten, met allerlei achtergronden, uit allerlei beroepsgroepen en met uiteenlopende levensbeschouwingen. Als vaste medewerkers van ATD Vierde Wereld zetten volontairs hun ervaring, kennis en bevlogenheid in om – voor enkele jaren of hun leven lang – extreme armoede te helpen opheffen. Ze ontvangen hiervoor, ongeacht hun opleidingsniveau, leeftijd of positie binnen de organisatie, eenzelfde vergoeding (in Nederland het minimumloon).

De inleefstage
Mensen die deel willen uitmaken van het internationaal volontariaat doen eerst een ‘inleefstage’. De inleefstage heeft als doel om de internationale beweging ATD Vierde Wereld, en in het bijzonder het internationaal volontariaat, in al haar facetten beter te leren kennen. Een inzet met de armste mensen in onze samenlevingen is even verrijkend en veelzijdig als veeleisend. Tijdens de ‘proeftijd’ krijgt de stagiair hier zicht op.

De inleefstage heeft een minimum van 3 maanden en is fulltime. Het eerste jaar werken de stagiairs met het team in Nederland. Door ontmoetingen leren zij ook jonge stagiaires kennen die in andere landen een zelfde stap hebben gemaakt. Na een jaar is er mogelijkheid om een tweede jaar als stagiaire met een team buiten Nederland ervaring op te doen. Aan het einde van de stage bepaalt de stagiair samen met ATD Vierde Wereld of deze vorm van inzet met ATD Vierde Wereld echt bij hem/haar past.

Huisvesting & vergoeding
Vanaf het begin van de stage krijgt hij/zij een vergoeding en kan de stagiaire huisvesting krijgen in een van de projecten van de beweging.

Contact voor een eerste kennismaking
Je kunt voor meer informatie schrijven naar denhaag@atd-vierdewereld.nl waarna een uitnodiging voor een gesprek tot de mogelijkheden behoord.