Onze financiën

De ethiek van fondsenwerving en financieel beleid

De financiële ethiek van ATD Vierde Wereld is gebaseerd op de volgende principes:

  • ATD Vierde Wereld is een internationale mensenrechtenbeweging met en voor de armste mensen/gezinnen. De voornaamste bron van inkomsten en het grootste kapitaal is de onbezoldigde inzet van veel vrijwilligers.

  • De beweging ATD Vierde Wereld Nederland laat geen dure commerciële campagnes uitvoeren om nieuwe leden, vrienden of donateurs aan te trekken. Ze betaalt geen reclamebureaus om communicatieboodschappen op te stellen. Zij houdt de informatieverstrekking in eigen beheer.

  • De beweging gebruikt de namen en adressen van haar leden, vrienden en donateurs voor eigen gebruik (kwartaalblad, nieuwsbrieven, plaatselijke activiteiten, uitnodigingen, etc.). Ze verstrekt de namen en adressen niet aan derden.

  • De volontairs zijn allen lid van het internationaal volontariaat van ATD Vierde Wereld. Zij ontvangen allen hetzelfde minimuminkomen, ongeacht opleidingsniveau, verantwoordelijkheid, arbeidsverleden of ervaring. Er wordt wel rekening gehouden met de gezinssituatie, eventuele bijzondere omstandigheden en de levensstandaard van het land waar zij werken.

  • Leden van het bestuur werken belangeloos.

  • Slechts een medewerker vervult een parttime functie die specifieke vakkundigheid en continuïteit vereisen. Zij werken volgens algemeen gebruikelijke arbeidsvoorwaarden (CAO Welzijn).

  • De beweging besteedt giften en andere inkomsten grotendeels aan haar eigen activiteiten in Nederland. Jaarlijks stelt ze een begroting van baten en lasten op. Wanneer mensen een bijdrage geven voor een bepaald doel dan wordt hun gift vanzelfsprekend voor die bestemming gebruikt. Over bestemde giften wordt apart verantwoording afgelegd.

  • Op bescheiden schaal en afgestemd op concrete situaties draagt de beweging bij aan activiteiten van de internationale beweging elders in de wereld. In de meeste gevallen betreft dat bijdragen met bestemming.

De beweging publiceert jaarlijks een financieel/bestuursverslag op haar website.

Financieel Jaarverslag 2018 en Accountantsverklaring

Jaarrekening 2018  – Accoutantsverklaring2018

Financieel Jaarverslag 2017

Download het Financieel Jaarverslag 2017

Financieel Jaarverslag 2016

Download het Financieel Jaarverslag 2016 in PDF

Financieel Jaarverslag 2015

Download het Financieel Jaarverslag 2015 in PDF