Richt zelf een groep op

Richt zelf een lokale groep op

Als u met een groep wil beginnen en oprichten komt snel de vraag: Wat kenmerkt nu eigenlijk een lokale Vierde Wereld groep? Belangrijk is dat het gaat om een uitwisseling tussen mensen die armoede in hun leven kennen (lotgenoten bijeenkomsten) en anderen die dit een onrecht vinden. Samen bepalen zij hun agenda en actie.

Dit kan, en zo begint het vaak, door regelmatig bij elkaar te komen om elkaar echt goed te leren kennen. Bij deze ontmoetingen kan besproken worden welke vormen van uitsluiting of onrecht spelen in de plaats waar wordt samengekomen, en hoe je daar ook daadwerkelijk samen iets aan kunt doen.

Een groep kan aansluiting zoeken bij de landelijke bijeenkomsten (forum en zomerforum). Zij kunnen ook als groep of met meerdere groepen tegelijk, na overleg, gebruik maken van de faciliteiten van ons ontmoetingscentrum ‘t Zwervel. Het nationale team ondersteunt de lokale groepen.

Neem contact ons. tzwervel.wijhe@atd-vierdewereld.nl