Richt zelf een groep op

Richt zelf een lokale groep op

Het zal niet iedereen gegeven zij om een lokale groep op te richten en al snel komt de vraag: Wat kenmerkt nu eigenlijk een lokale Vierde Wereld groep? Belangrijk is dat het gaat om een uitwisseling tussen mensen die armoede in hun leven kennen en anderen die dit een onrecht vinden. Samen bepalen zij hun agenda en actie.

Lezing in Leiderdorp
Lezing in Leiderdorp

Dit kan, en zo begint het vaak, door regelmatig bij elkaar te komen om elkaar echt goed te leren kennen. Bij deze ontmoetingen kan besproken worden welke vormen van uitsluiting of onrecht spelen in de plaats waar wordt samengekomen, en hoe je daar ook daadwerkelijk samen iets aan kunt doen.

Een groep kan aansluiting zoeken bij het landelijke Forum, waar ook de andere groepen uit het land drie maal per jaar samenkomen. Zij kunnen ook als groep of met meerdere groepen tegelijk, na overleg, gebruik maken van de faciliteiten van ons ontmoetingscentrum ’t Zwervel. Vanuit het ontmoetingscentrum in Wijhe doet het team er alles aan om een nieuwe lokale groep te ondersteunen en de andere, al bestaande groepen, worden hier ook bij betrokken. Neem contact op met het team van het ontmoetingscentrum ’t Zwervel. tzwervel.wijhe@atd-vierdewereld.nl