Mobiliseren samenleving

Vanuit een hulpverleningsgedachte denkt men vaak dat de armsten de directe doelgroep van de beweging vormen. Als dan blijkt dat de beweging geen financiële of andere vorm van materiële ondersteuning biedt, is de vraag al snel: Maar wat doet die beweging dan wel voor de armsten? De “doelgroep” van de beweging is echter de samenleving, die wij wensen zonder uitsluiting en extreme armoede. ATD is wel voortdurend op zoek naar de armsten om hen uit te nodigen om, als ervaringsdeskundigen in de beweging en in de samenleving, een belangrijke rol te laten spelen. Dit vraagt om steun, een luisterend oor en vorming vanuit de beweging.

Het is ook zo dat overal in de wereld, en natuurlijk ook in Nederland, tal van organisaties en mensen alle mogelijke initiatieven nemen die wij ook graag willen kennen en waar wij van willen leren. Samenwerking staat dan ook voorop om juist die brede maatschappelijke stroming tegen armoede en uitsluiting te verwezenlijken.