Europese Volksuniversiteit

Europese Vierde Wereld Volksuniversiteit

IMG_2407
Nederlandse delegatie bij de Europese Vierde Wereld Volksuniversiteit

Iedere twee jaar komen delegaties van zo’n 10 landen in Europa waar de Vierde Wereld actief is, bijeen in de gebouwen van de Europese Unie voor de Europese Vierde Wereld Volksuniversiteit. Op ’t Zwervel komen groepen uit Noord-Europa bij elkaar om deze ontmoetingen voor te bereiden en om met elkaar de onderwerpen te bespreken en standpunten uit te wisselen.

De Volksuniversiteit in het Europees Parlement

Brussel. Een ontmoeting, de Europese Volksuniversiteit van de Vierde Wereld, bracht 17 delegaties uit 10 landen, waaronder Nederland, samen en vond plaats op 5 maart 2014 in het Europees Parlement in Brussel.

jonern

De deelnemers die armoede in hun leven kennen, gebruikten hun persoonlijke ervaring om zich voor te bereiden op een dialoog met Europese ambtenaren en parlementsleden. Met de steun van de interparlementaire groep «Extreme armoede en Mensenrechten» was het mogelijk een brug te slaan tussen mensen die elkaar normaal gesproken nooit ontmoeten.

Samen konden ze nadenken en voorstellen uitwerken die erop gericht zijn om het uitbannen van extreme armoede en de strijd tegen ongelijkheid tot de kern van het Europees project te maken.

Voorstellen EU 2014 kort

Voorstellen EU 2014 lang

Dit zijn de voorstellen die door hen gedaan zijn aan de Europese Unie en haar lidstaten:

* Wij vragen de Europese Unie dat ze voor elke persoon die op haar grondgebied woont het recht verzekert om als persoon erkend te worden door de wet.

«In armoede of extreme armoede te moeten leven is niet alleen onmenselijk, maar ook vernederend. Op een bepaald ogenblik kan men zelfs van marteling spreken. Het is de menselijke waardigheid die op het spel staat. » Françoise Tulkens, voormalig rechter en vice-voorzitster van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

* Wij vragen dat de Europese Unie alle lidstaten aanspoort om scholen te ontwikkelen die aan iedereen dezelfde kansen en kwaliteit bieden.

“In Duitsland wordt je gemakkelijk gestigmatiseerd als «moeilijk opvoedbaar» of weggezet als kind met een «leerbeperking», alsof het een ziekte is en wij niet in staat zouden zijn om te leren.».

* Wij vragen de Europese Unie dat de aanbeveling over de jongerengarantie een richtlijn wordt met bindende kracht voor de lidstaten en dat de garantieplannen prioritair gericht worden op de meest kwetsbare jongeren.

«Men moet letten op de kwaliteit van de aangeboden stages zodat deze een échte kans voor de jongeren vormen, en niet zomaar een middel voor de werkgevers om gratis arbeidskrachten te hebben.»

* Wij vragen de Europese Unie om het creëren van degelijke werkgelegenheid te ondersteunen.
We vragen de E.U. En haar lidstaten om een richtlijn voor een degelijk minimum inkomen waarin rekening gehouden wordt met de kosten van huisvesting.

* Wij vragen de E.U. Om samen met personen die ervaring hebben op het gebied van grote armoede, permanente plaatsen van reflectie en dialoog op te richten en dit samen met andere partners om zo te kunnen verzekeren dat de betrokken personen kunnen bijdragen aan beleid en beoordeling van de resultaten.

«Wij worden maar heel zelden gevraagd om oplossingen te zoeken. Wanneer ons dit gevraagd wordt, gaat het in het algemeen om getuigenissen, maar niet om samen iets op te bouwen. Meestal keren de voorgestelde oplossingen zich tegen ons of verbergen ze de echte problemen.»

* Wij vragen de E.U. Dat het Bureau voor de grondrechten, de mogelijkheid om de schending van die grondrechten te onderzoeken, expliciet in haar programma opneemt.

«Sommigen hebben zelfs geen bestaansrecht, omdat ze nergens zijn ingeschreven, omdat ze geen verblijfsvergunning hebben, omdat ze zijn uitgeschreven uit de plaats waar ze zich bevinden, zelfs al zijn ze Europese burgers. » Georges de Kerchove, Advocaat, België.

* Wij vragen de E.U. dat alle lidstaten op korte termijn het Europees sociaal handvest ratificeren en de artikels 30 ( recht op bescherming tegen armoede en sociale uitsluiting) en31 ( recht op huisvesting ) aanvaarden, evenals de collectieve klachtenprocedure, en dat de E.U. Op middellange termijn toetreedt tot het sociaal Europees Handvest.

isabelle
Isabelle Pypaert-Perrin

«Wij hopen sterk dat parlementsleden van alle partijen in het Europees Parlement vastberaden kunnen blijven bijdragen aan het investeren in de strijd tegen grote armoede, omdat dit is geen marginaal vraagstuk is. Integendeel, het is een cruciaal vraagstuk voor Europa: zolang de ellende op haar grondgebied blijft bestaan, kan er geen sprake zijn van een Europa van de democratie, de vrede en de mensenrechten. De wereld is op zoek naar nieuwe doelstellingen voor de duurzame ontwikkeling na 2015 en heeft een Europa nodig dat zich engageert en hierbij niemand vergeet. Dit project berust op de verantwoordelijkheid en het engagement van iedereen.” Isabelle Pypaert-Perrin, Algemeen Afgevaardigde van de internationale Beweging ATD Vierde Wereld

Verslag Vierde Wereld Volksuniversiteit 2012