Mensenrechten en vrede

Ons organiseren voor mensenrechten en vrede.

Het is niet langer mogelijk om te spreken van vrede zonder het geweld van armoede te erkennen en de bijdragen die de armsten leveren aan het bestrijden van geweld en aan het bouwen van vrede. Beëindiging van extreme armoede hangt af van publieke actie en maatschappelijk engagement. Wij willen dat al onze leden kunnen profiteren van de mogelijkheden die door moderne communicatiemiddelen worden aangeboden, terwijl zij ook in verbinding blijven staan met hen die nog geen toegang hebben. Wij blijven het belang benadrukken dat mensen elkaar persoonlijk moeten kunnen blijven ontmoeten. Door op deze manier te werken, hebben wij een grotere vrijheid bij het vergroten van ons netwerk van vrienden en donateurs en om een financiering van onze organisatie van onderop te kunnen bewerkstelligen.