Annahuis in Breda

Het Annahuis

Enkele teamleden voor het Annahuis
Enkele teamleden voor het Annahuis

Het Annahuis, Diaconaal Centrum Breda is in 1995 opgericht vanuit een parochieel diaconaal initiatief, gedragen door de gezamenlijke kerken in Breda. Inmiddels is het van een vrijwilligersorganisatie uitgegroeid tot een oecumenisch stedelijk diaconaal centrum voor Breda met vier beroepskrachten in dienst. Het Annahuis heeft tot doel een ontmoetingsplaats te bieden voor mensen die in een sociaal maatschappelijk kwetsbare positie verkeren en hen te helpen hun eigen krachten en talenten te ontwikkelen, zodat hun menselijke waardigheid gestalte kan krijgen.

17 Oktober werelddag van verzet tegen Extreme Armoede in Breda
17 oktober werelddag van verzet tegen Extreme Armoede in Breda

Het centrum is een serieuze partner in de samenwerking met kerken, de gemeente Breda en tal van andere maatschappelijke en hulpverleningsorganisaties.

dak-en-thuisloos-7
Gedachten van Jan Timmer, Breda

Dagelijks ontmoeten mensen elkaar in en bij het Annahuis. Op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid zijn zij bij elkaar te gast en leren van elkaar, steunen en luisteren, begeleiden waar nodig en zij bieden elkaar hulp waar dat gewenst is.

Inloopochtenden

Elke maandag-, dinsdag en donderdagmorgen tussen 09.30 en 12:00 u is er gelegenheid ´zomaar´ binnen te lopen voor een kop koffie, een praatje en gezelschap. Kinderen en honden zijn ook van harte welkom.

Aan de deur…..

Mensen met een vraag, een wens of verhaal bellen aan en zijn welkom. Zij krijgen een luisterend oor en als er behoefte aan is advies of hulp. Op woensdag is een medewerker beschikbaar die vragen kan beantwoorden rondom verblijfsrecht.

Dak- of thuisloos

Het is niet meer mogelijk een officieel postadres met BRP-inschrijving (voorheen GBA) te krijgen op het Annahuis. Men kan daarvoor terecht bij het Centraal Onthaal van de gemeente, geopend van maandag t/m donderdag van 09.00 tot 11.00 u in het stadskantoor. Het Annahuis heeft veel know-how en ervaring met mensen die dak– of thuisloos zijn en kan goed advies geven, begeleiden of toeleiden naar geschikte hulpverlening. Dus ieder kan langs komen, ook als mensen bij het Centraal Onthaal niet geholpen kunnen worden.

STRAATRAAD

Elke woensdagmorgen tussen 09:30 en 10:30 u komt de STRAATRAAD bij elkaar. Welkom zijn (dreigende) (ex-) dak– en thuislozen, mensen van de straat en de campings en belangstellenden. Doel is belangenbehartiging van en voor de mensen van de straat door de mensen van de straat en het positief beïnvloeden van de beeldvorming rond dak– en thuislozen. Dit project is een samenwerking met het Straatteam van de Stichting Maatschappelijke Opvang.

STRAATRAKKER

STRAATRAKKER is een tijdelijke opvang voor honden in Breda. De opvang is gericht op personen, die door omstandigheden, tijdelijk niet voor hun hond kunnen zorgen. Bij STRAATRAKKER blijft de baas eigenaar van de hond en hoeft hier dus geen afstand van te doen.  STRAATRAKKER is een initiatief van de STRAATRAAD (Annahuis) en wordt volledig gedraaid door vrijwilligers. Momenteel is Straatrakker gesloten, maar wij hopen dit voorjaar met een nieuw team te kunnen beginnen op de locatie van de Dierenopvang Breda! Kijk voor meer informatie op facebook.com/straatrakker.

Atelier

Elke donderdagmiddag van 13.30 tot 15.30 u is er voor bezoekers van het Annahuis open atelier. Onder begeleiding van een kunstenares gaan mensen creatief aan de slag. Zij kunnen zich uiten zodat ongekende kwaliteiten en talenten aan het licht komen.

Annakeuken

Elke maandag lunchen we samen, om 12.00 u. Voor €2,50 per persoon geniet je van een heerlijk 2-gangen gerecht, bereid door een enthousiast team van geweldige koks. Zij leren graag aan bezoekers hoe de gerechten worden klaargemaakt, dus help vooral ‘s ochtends mee met de bereiding van de maaltijd! Opgeven voor koken of eten kan tot de donderdag voor elke lunch.

Stem geven en gehoord worden

Medewerkers participeren in netwerken en overleg van maatschappelijke en kerkelijke instanties in Breda: sociale zaken (ATEA), maatschappelijk werk (IMW), geestelijke gezondheidszorg (GGz Breburg), GGD, Gemeentelijke Kredietbank, Stichting Maatschappelijke Opvang Breda (SMO), jeugdzorg, verslavingszorg (Novadic-Kentron), Impegno, voedselbank, bisdom, protestantse gemeenten, parochies enz.

Workshop

Er worden in en vanuit het Annahuis workshops voor dialoog en bezinning gehouden. Mensen van verschillende achtergronden gaan met elkaar in gesprek en laten zich inspireren aan de hand van thema’s die aan bod komen d.m.v. tekst, beeld, symbolen of muziek. Deelnemers krijgen zo beter zicht op ieders positie, leefwereld, werkveld en eventueel problematiek. Ook kunnen deelnemers stilstaan bij belangrijke zingevings– en levensvragen.

Straat tour

De STRAAT TOUR is een persoonlijke rondleiding door Breda waarbij (ex)dak- en thuisloze gidsen de stad laten zien vanuit het perspectief van de mensen op straat. Dit is een initiatief van de STRAATRAAD van het Annahuis.

Een STRAAT TOUR begint en eindigt in het Annahuis met een introductie en een nagesprek. Een tour duurt zeker 2,5 tot 3,5 uur. Mensen moeten dus fysiek in conditie zijn om die tijd te lopen. Onderweg raak je in gesprek met de gidsen en hoor je hun verhaal. Wat en hoeveel je hoort hangt af van je eigen houding en interesse en of je de mensen aanspreekt. Onderweg wordt gestopt op plekken die relevant zijn voor de gidsen. Al wandelend zie je de stad vanuit het perspectief van dak- en thuislozen en ontdek je dat het iedereen kan overkomen om dak- of thuisloos te worden.

Een datum kan in overleg gepland worden, behalve op een woensdagmorgen en niet in het weekend.

De groep kan tussen de 3 en 15 personen zijn. Mocht de groep groter zijn dan kunnen we bespreken of we tegelijkertijd in 2 groepen gaan. De kosten zijn €8,- pp.

Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op via straattour@annahuis.nl of telefonisch via 076-5217964.

Wil je vooraf alvast lezen wat er speelt in de STRAATRAAD? Lees dan de wekelijkse verslagen op www.straatkrantbreda.nl.

Voor een kleine impressie:

Lees hier hoe GroenLinks Breda de tour beleefd heeft:

https://breda.groenlinks.nl/nieuws/groenlinks-loopt-de-straattour

Zie hieronder vast enkele foto’s:

‘Straat tour lopen met bisschop Liesen’, foto: Ramon Mangold

‘Gids Peter vertelt zijn verhaal voor de garage waar hij twee jaar verbleef’, foto: Jef Hendriks

‘Kinderen proberen een slaapplek op straat uit’, foto: Susanne van Loo

Voor contact en informatie: www.annahuis.nl en www.straatkrantbreda.nl