Groep Zoetermeer

Het tandem-principe biedt perspectief in Zoetermeer

Mensen in armoede zijn vaak onzichtbaar voor overheid of organisaties. Om hen weer hoop en perspectief op een beter en menswaardig bestaan te geven, gaan twee actieve ATD-leden, Gerard de Jong en Nico van Jaarsveld, samen op pad in Zoetermeer.

Hun werkwijze gaat uit van het ‘tandem-principe’. Gerard als ervaringsdeskundige vanuit de ‘leefwereld’ en Nico vanuit zijn activiteiten binnen de ‘systeemwereld’. De leefwereld is de maatschappelijke werkelijkheid van alledag voor vele mensen in armoede.  De systeemwereld is de ‘bestuurlijke werkelijkheid’ van overheden en professionals.

Veelal ontmoet Gerard mensen uit die ‘leefwereld’ en legt het eerste contact.
Gerard en Nico wisselen hun ervaringen en kennis uit en bepalen samen wat zij oppakken, met wie, hoe en wanneer. Cruciaal is het ontstaan van een vertrouwensband tussen Gerard, Nico en de mensen die zij willen ondersteunen.

"Ik vind het erg leuk om met kinderen en volwassenen samen te werken om de buurt weer wat gezelliger te maken, naar elkaar toe te brengen." -- Wilma.
“Ik vind het erg leuk om met kinderen en volwassenen samen te werken om de buurt weer wat gezelliger te maken, naar elkaar toe te brengen.” — Wilma.

Zij willen daarbij niet de complexe vraagstukken oplossen. Wel is cruciaal om mensen weer perspectief te bieden. Door samen op pad te gaan en de vraagstukken daar neer te leggen waar ze thuishoren, namelijk bij de overheid en de professionele organisaties. Resultaten bereiken ze nooit zonder slag of stoot. Wel ervaren Gerard en Nico dat hun samenwerking mensen weer perspectief biedt en hoop op een menswaardig bestaan.