Steun ons

Steun ons

7.Post 2015 develpment goals
Ontmoetingsdag op ‘t Zwervel

ATD Vierde Wereld bestaat dankzij de deelname van vele mensen die hun vaardigheden inzetten om een einde te maken aan armoede en uitsluiting.

Sommigen doen dit door ons financieel te steunen en anderen door ons in hun omgeving bekend te maken of door hun tijd en inzet te geven.

Vakantiegeldbrief

Ieder jaar schrijven wij een vakantiegeldbrief om onze leden en vrienden te vragen een bijdrage te leveren aan de activiteiten die wij in de zomer organiseren. U kunt ons natuurlijk zelf steunen maar u kunt deze brief ook gebruiken om ons kenbaar te maken in uw vriendengroep, club, kerk of organisatie.

Hieronder meer voorbeelden hoe u ons kunt steunen:

Krantenknipsels, sites en rapporten. In de (lokale) pers of op websites wordt vaak verslag gedaan van initiatieven tegen armoede en van wat mensen in armoede meemaken en ondernemen. Ook worden er activiteiten georganiseerd die de moeite waard zijn om er een breder publiek van in kennis te stellen. Wij ontvangen deze informatie graag om onze achterban op de hoogte te kunnen houden.

140916 17 WIJHE 16
Elke woensdag wordt er gewerkt aan het onderhouden van de boerderij ‘t Zwervel

Werken op ons ontmoetingscentrum boerderij ‘t Zwervel in Wijhe. Regelmatig worden er in het jaar klussendagen gehouden en ook werken er twee dagen in de week (dinsdag en woensdag) een groep mensen aan het onderhouden van de boerderij. Heeft u tijd beschikbaar neem dan contact met ons op.

Zich aansluiten bij een 17 oktober bijeenkomst. Ieder jaar worden er op vele plaatsen in het land ontmoetingen georganiseerd in het kader van de VN dag van Verzet tegen Extreme Armoede. Vaak zijn deze ontmoetingen het startpunt van activiteiten in het komende jaar of een versterking van de relaties tussen organisaties die op deze dag hun inzet tonen. Kijk op onze agenda om hieraan deel te nemen of vraag ondersteuning om zelf in uw woonplaats een ontmoeting te organiseren.

Ons uitnodigen om te komen spreken. Wij zijn ten alle tijden bereid om over ons werk te komen vertellen. Veel van onze werkers hebben boeken geschreven of staan dagelijks in contact met mensen die het zwaar hebben. Ook zijn zij getuige van goede initiatieven of hebben zelf alle mogelijke activiteiten ontwikkeld. Nodig ons uit; op school, in de kerk, op een congres of groepsbijeenkomst.

21.Ontmoetingsdag
Deel je kennis.

Deelnemen aan een lokale groep of er zelf een oprichten in uw woonplaats. Lokale groepen zijn actief in hun woonplaats en gaan zelf aan de slag. Zij sluiten samenwerkingsverbanden met groepen van mensen die een einde willen maken aan armoede. Ook bevragen zij of werken zij samen met de lokale politiek of instellingen. Zou u een lokale groep op willen richten? Wij ondersteunen u hier graag bij.

trouverdessoutiens2-1300x530
Samen sta je sterk

Jongeren uitnodigen om deel te nemen aan internationale ontmoetingen. Djynamo is de internationale jongerenbranche van de Vierde Wereld Beweging. Zij organiseren regelmatig internationale ontmoetingen. Ook komen jongeren uit Nederland van tijd tot tijd bij elkaar op de boerderij ‘t Zwervel. Neem contact op voor samenwerking!

Ons ondersteunen met vertalingen. Wij zijn een internationale beweging en hebben vaak mensen nodig die voor ons informatiemateriaal of verslagen kunnen vertalen. Laat ons weten wat uw sterke talen zijn en wat u aankan.