Onze visie

Onze visie

Werken aan een samenleving zonder armoede

fotos niek camera 165
Samen voor een wereld zonder armoede, hier en over de (taal) grenzen heen

ATD Vierde Wereld (All Together for Dignity) is een internationale mensenrechtenbeweging samen met de allerarmsten. Mede dankzij ATD Vierde Wereld is extreme armoede erkend als schending van Mensenrechten.

In onze organisatie werken mensen met verschillende politieke of (geloofs)overtuigingen samen aan een samenleving zonder armoede en uitsluiting. Wij gaan uit van (gelijk)waardigheid van iedereen. Ieder mens kan als volwaardig medeburger meebouwen en iets bijdragen aan menswaardig samen leven.

DSC_4577
Door onze krachten te bundelen komen we verder

 

Door de inzet en ervaringen van de meest uitgesloten mensen als uitgangspunt te nemen, willen we een einde maken aan extreme armoede en zo een vreedzame, inclusieve samenleving opbouwen.

Wij geloven in een samenleving waar plaats is voor iedereen

Centrafrique-aidehumanitaire-article-281x188
Jongeren van de Vierde Wereld in Centraal Afrika organiseren school in een vluchtelingenkamp in Bangui (CAR)

Door extreme armoede worden miljoenen mensen veroordeeld tot een leven in onacceptabele en mensonterende omstandigheden. Mensen die zelf in een situatie van extreme armoede leven zijn de eersten om op te staan en zich te verzetten tegen deze uitzichtloosheid. De inzet van hun unieke kennis en ervaring willen wij inzetten om kloven tussen mensen te overbruggen.

ATD Vierde Wereld werkte in 6 landen aan een internationaal onderzoek in nauwe participatie door mensen die armoede van binnenuit kennen. In samenwerking met de Universiteit van Oxford leidde dit tot een nieuwe definitie van armoede aan de hand van 9 “verborgen dimensies”.

In bijgaand filmpje kun je hierover meer zien en lezen. https://youtu.be/6lY_CAeqq9Q

“Iedere mens is een kans voor de mensheid” –  Joseph Wresinski (oprichter ATD Vierde Wereld )