Stop Poverty

Stop Poverty  www.poverty-stop.org

CALL TO ACTION

ATD Vierde Wereld en het Internationale Comité voor 17 oktober nodigen u uit deze
‘Call to Action’ te steunen.

In een tijd van ongekende uitdagingen kunnen we de verspilling van krachten van de mensen die door armoede zijn uitgesloten niet meer accepteren. Wij hebben hun kennis en intelligentie nodig om een wereld te bouwen waarin niemand achterblijft.

Armoede is een vorm van geweld. Het leidt tot vooroordelen, angst, vernedering en legt mensen het zwijgen op. Het vernietigt levens en is een obstakel voor het smeden van een duurzame en vreedzame wereld.

Armoede is geen noodlot. Net als slavernij of discriminatie kan armoede worden overwonnen. Mensen in armoede verzetten zich elke dag tegen dit onrecht.

Sinds 17 oktober 1987, de eerste Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede, hebben mensen uit alle geledingen van de samenleving gereageerd op de krachtige oproep van Joseph Wresinski, de oprichter van ATD Vierde Wereld:

“Waar mensen in armoede moeten leven, worden de Rechten van de Mens geschonden. We zijn verplicht ons te verenigen om die rechten te doen eerbiedigen.”

Deze oproep is een geweldloos antwoord op het geweld van de armoede. De inspanningen van mensen van verschillende achtergronden over de hele wereld bewijzen keer op keer dat door samen te werken uitsluiting en armoede kan worden overwonnen.

Het is mogelijk om in vrede te leven zodat ieder mens het beste van zichzelf kan geven.

Ook ik zet mij in voor een wereld zonder armoede.

Doe mee: www.poverty-stop.org