Onze doelen

ATD  All Together for Dignity

140920 WIJHE 40 ANS 447

Het overwinnen van armoede in zowel rijke als arme landen vereist persoonlijke en maatschappelijke veranderingen. Wij willen dat niemand door armoede en uitsluiting wordt veroordeeld tot een eenzaam en geïsoleerd leven. Wij verbinden ons daarom met de mensen die het zwaarst getroffen zijn.

Wij kunnen de hele samenleving alleen armoedevrij maken als we de kennis en de ervaring benutten van mensen die zelf armoede in hun leven meemaken. Zij moeten de kans krijgen om hun stem te laten horen en hun intelligentie en creativiteit in te zetten om armoede uit te roeien; en dat samen met anderen, als gelijkwaardige partners.

Veel maatregelen om armoede te bestrijden zijn van tijdelijke aard. Wij willen daarom langdurig naast de mensen staan die in armoede leven en onze projecten en de wetten van ons het land samen met hen vormgeven, uitvoeren en evalueren.

ATD Vierde Wereld heeft de komende jaren de volgende prioriteiten:

  • Toegang tot onderwijs en het vergaren van kennis met inbreng van iedereen

Schrijfworkshops op 't Zwervel

(Het is noodzakelijk dat er gebruik gemaakt wordt van de kennis en ervaring van de mensen die in armoede leven. Hun intelligentie, kennis en knowhow zijn nodig om armoede effectief te overwinnen. Deze vernieuwende kennis moet gehoor geven aan de wens van de ouders die een betere toekomst voor hun kinderen willen.

  • Bevordering van een economie met respect voor mensen en voor de aarde

fotos niek camera 233

In deze tijd volgen de economische crisissen elkaar in snel tempo op, waardoor mensen in armoede zonder werk thuis komen zitten.  Deze mensen worstelen dag in dag uit om in hun behoeften te voorzien. Het huidige economische systeem gaat ten kosten van de allerarmsten en ten koste van het milieu.

Over de hele wereld wordt geëxperimenteerd met systemen die niet in eerste instantie gericht zijn op winst, maar op het verbeteren van het welzijn van mensen en gemeenschappen. Wij werken eraan dat de degenen die het meest worden uitgesloten hieraan deel kunnen nemen.

  • Opkomen voor mensenrechten en vrede

Extreme armoede en sociale uitsluiting – hier in Nederland en waar ook ter wereld – zijn schendingen van mensenrechten. Wij houden campagnes om de publieke opinie te 22.EVveranderen en vooroordelen weg te nemen met betrekking tot mensen die in armoede leven. Wij willen armoedebestrijding op de agenda zetten bij organisaties en instellingen op lokaal, nationaal en internationaal niveau. ATD Vierde Wereld wil de beeldvorming over mensen in armoede verbeteren en voor iedereen toegang tot universele mensenrechten garanderen in een vreedzame samenleving.

 

“Armoede is geen noodlot. Het is een zaak van mensen en alleen mensen kunnen er een einde aan maken.” – Joseph Wresinski (oprichter ATD Vierde Wereld)