Internationale activiteiten

Internationale activiteiten

fotos niek camera 766

Ieder jaar nemen wij zelf een belangrijke rol in de ontvangst van buitenlandse delegaties o.a. voor de ontmoeting rond onze gemeenschappelijke ambities (voor Noord-Europa) en voor de deskundigheidsbevordering van mensen die verantwoordelijkheden nemen in de volksuniversiteiten of Forum zoals wij deze in Nederland noemen. Tijdens deze internationale ontmoetingen zijn de bijdragen van een aanzienlijke delegatie vanuit Nederland van groot belang omdat zij de gelegenheid krijgen hun actie met een groter (internationaal) publiek te delen en om de internationale dimensie van de beweging te ontdekken.

25.Ia

De Internationale Beweging ATD-Vierde Wereld is een Niet-Gouvernementele Organisatie (NGO) voor extreme armoedebestrijding. Zij heeft een raadgevende status bij Ecosoc, Unesco, Unicef en de Raad van Europa. ATD is tevens initiatiefnemer van de Internationale Dag van Verzet tegen extreme armoede (17 oktober) welke in 1992 door de Verenigde Naties werd erkend. Ze is niet gebonden aan een geloofsovertuiging of levensbeschouwing.