Onze prioriteiten

Op zoek gaan naar de mensen die geen inbreng hebben.

“Samen voor waardigheid”, betekent dat er met alle mensen rekening wordt gehouden als er besluiten worden genomen die invloed hebben op de mensheid. Waardig handelen betekent dat wij kansen moeten scheppen voor de wereld. Een wereld waarin niemand wordt achtergelaten, waar projecten en beleid mensen samenbrengt in plaats van hen te verdelen, waar ongelijkheid kan wordt teruggedrongen en waar wij dichter bij de idealen van recht, vrijheid en vrede komen. Dit hoofddoel is een kompas voor alles wat wij ondernemen, voor onszelf, voor onze samenwerking met partners, of waar ieder van ons bij betrokken kan zijn. (Religieuze) gemeenschappen, politieke partijen, vakbonden of elders).

Onze prioriteiten voor de jaren 2018-2023 zijn in deze link te lezen: Meerjarenplan-2018-2023-1 (1)