Ontmoetingscentrum ‘t Zwervel

Ontmoetingscentrum 't Zwervel in Wijhe (Ov.)

P1010199
De jaarlijkse ontmoetingsdag in september is een hoogtepunt op de agenda van ‘t Zwervel (zie startpagina). Welkom!

De Sallandse boerderij ´t Zwervel is eigendom van de Stichting ATD-Vierde Wereld Nederland en is gelegen op zes hectare grond waarvan een gedeelte bestaat uit bos.

De boerderij is in de loop der tijd door leden van de stichting en vrienden verbouwd om er bijeenkomsten mogelijk te maken. Het centrale gebouw biedt groepen van ongeveer 20 personen de mogelijkheid om zelfvoorzienend te zijn. Deze groepen kunnen overnachten, koken en hebben de beschikking over een grote woonkamer. Op het terrein staat ook de conferentiezaal “Joseph Wresinski”  (geschikt voor 100 personen). Daarnaast zijn er gebouwen voor de huisvesting van het team, voor de vrijwilligers en de administratie.

Op boerderij ’t Zwervel worden gedurende het hele jaar bijeenkomsten georganiseerd, zoals het Forum, de bouwdagen, jongerenontmoetingen, de boerderijdagen, het zomerforum en de jaarlijkse ontmoetingsdag.

20.Zomerforum
De nationale Vierde Wereld Dialoog(dagen) is de kernactiviteit op het ontmoetingscentrum ‘t Zwervel

Bekijk locatie en contactgegevens

“Wij willen met iedereen samenwerken die ervan overtuigd is dat extreme armoede alleen opgelost kan worden door te luisteren naar onze ervaringen en te leren van onze vindingrijkheid en voorstellen, om zo de Rechten van de Mens voor iedereen te waarborgen.” L.B. Ervaringsdeskundige

Blz 10
Tom Strien in gesprek met jongeren die hun jongerenhonk op ‘t Zwervel openen

 

De viering van 40 jaar ‘t Zwervel. De burgemeester van Olst-Wijhe, Tom Strien, 20 september 2014

(…) ‘Armoede’ is een woord dat tegenwoordig, tijdens de crisis, snel in de mond wordt genomen. Mensen die financieel wat moeten inleveren spreken soms ook over ‘armoede’. Soms in combinatie met ernstige ziekte, verlies van een baan, echtscheiding. Dan betekent armoede vooral statusverlies, schaamte bij buren en vrienden, wanhoop, sociale eenzaamheid. Die armoede is groeiende, niet alleen in Nederland, ook in tal van andere landen. Uw appèl is daarom belangrijker dan ooit: ga uit van de waardigheid van elke mens en maak een eind aan extreme armoede, uitsluiting en sociale discriminatie.

alwine
Alwine de Vos van Steenwijk 1921-2012, oud diplomate en een van de eerste volontairs

Ik heb een indrukwekkend krantenknipsel uit de Paastijd 1991 gelezen waarin onze beroemde inwoonster, wijlen Alwine de Vos van Steenwijk, zegt dat Père Joseph heeft bewezen dat extreme armoede, armoede waarbij fundamentele mensenrechten worden geschonden, geen noodlot is. “Armoede is door mensen gemaakt en kan door mensen worden opgelost”, zei hij. En hij heeft bewezen dat het anders kan: dat men –met het hoofd omhoog- naar voren kan treden, aldus Alwine. Ik steun daarom de intenties die spreken uit het Manifest dat u vanmiddag gaat presenteren. Een Manifest dat zich richt tot de overheden, maar ook tot ons allen, mensen, hun verbanden en de samenleving als geheel.

(…) U bent met elkaar erg belangrijk om stem te geven aan mensen die nauwelijks gehoord worden. En ook om de luis in de pels te zijn van de mensen –zoals de burgemeester van Olst-Wijhe- die in de samenleving en binnen de overheid verantwoordelijkheid dragen en zich maar moeilijk echt kunnen inleven met de kwetsbare mens, omdat zij niet in een kwetsbare positie zitten … tot het moment waarop ook zij door een of ander noodlot worden getroffen … Ik ben blij dat ’t Zwervel in onze gemeente voor ATD-Vierde Wereld een mooi ankerpunt is, een rustpunt voor mensen die even bij kunnen komen en in de ontmoeting met anderen kracht putten om verder te gaan, een plek waar kinderen even echt kind kunnen zijn en kunnen spelen. Ik hoop van harte dat ’t Zwervel nog lang die belangrijke functie kan blijven vervullen … zolang als nog nodig is!

Dames en heren, vandaag is het feest. Er is hard gewerkt aan de voorbereiding ervan. Ik vraag uw applaus voor al die mensen die deze feestelijke dag hebben mogelijk gemaakt! Ik feliciteer u allen en wens u geluk toe, het geluk dat mensen zoeken in de ontmoeting met elkaar.

31.C&E
De verhalenverteller op de culturele route in het bos van ‘t Zwervel