Duurzaamheid: Economie en Milieu

Bouwen aan een mensgerichte en milieuvriendelijke economische visie.

Steeds meer maken hedendaagse economische systemen een permanente staat van crisis door, die mensen in extreme armoede dwingen tot inactiviteit. Toch zwoegen en worstelen deze mensen dag in dag uit om in de behoeften van hun gezinnen te voorzien. Zij boksen op tegen een aangetast milieu, waarin zij gedwongen leven en waarin zij hun best doen om hun eigen informele werkgelegenheid te scheppen en hun eigen netwerken van solidariteit opbouwen. Veel mensen over de hele wereld, afzonderlijk of in netwerken, zijn betrokken bij belangrijke verkenningen van alternatieve economische modellen, waarvan het doel is het bevorderen van het welzijn van mensen en gemeenschappen, met name van de meest achtergestelde onder ons.