Landelijk Centrum

Landelijk Centrum

34.LC
Landelijk Centrum   Regentesseplein 13 in Den Haag

Werkers op het landelijk centrum van ATD Vierde Wereld in Den Haag – tevens zetel van Stichting ATD Vierde Wereld Nederland – zijn verantwoordelijk voor belangenbehartiging, informatieverstrekking, studie, fondswerving, administratie en bijvoorbeeld de uitgave van het kwartaalblad Vierde Wereld, boeken, publicaties en de verzorging van de website.

Het centrum onderhoudt contacten met geïnteresseerden en leden. Door het uitdragen van de aanpak en de activiteiten van ATD Vierde Wereld en door de samenwerking met andere organisaties, wordt de verbondenheid met de armsten gestalte gegeven.

Het Vierde Wereldblad wordt geschreven, gelay-out, gedrukt, gestikkerd, gevouwen, in enveloppen gestopt en verzonden.
Het Vierde Wereldblad wordt geschreven, gelay-out, gedrukt, gestikkerd, gevouwen, in enveloppen gestopt en verzonden.

Toespraak voor het College voor de Rechten van de Mens

Het centrum werft nieuwe actieve leden en het centrum geeft publicaties uit, verschaft informatie en coördineert campagnes, waaronder de wenskaartencampagne.

Volontairs en medestanders geven lezingen die vanuit het Landelijk Centrum worden gecoördineerd. Deze gaan over uiteenlopende onderwerpen voor groepen, op scholen en voor maatschappelijke instellingen en ook over de door hen geschreven boeken.

Sinds de uitgave van "Strootjes in het zand" meer dan 50 lezingen in binnen en buitenland
Sinds de uitgave van “Strootjes in het zand” meer dan 50 lezingen in binnen en buitenland

http://www.strootjes.com

 

Vanuit het Landelijk Centrum worden contacten gelegd en onderhouden met mensen die zich met een korte stage of zelfs langduriger binnen het volontariaat willen inzetten.

Neem ook contact met ons op als u zich een aantal uren vrijwillig wilt inzetten. denhaag@atd-vierdewereld.nl