Groep Zuid-Limburg

De lokale groep van ATD Vierde Wereld in Heerlen / Zuid-Limburg

Elke woensdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur komen we bijeen in de “huiskamer” van de St. Andreasparochie, Palestinastraat 326, Heerlen (Heerlerbaan).

De “huiskamer” is een plek:

 • van ontmoeting en elkaar leren kennen
 • om samen creatief bezig te zijn
 • waar we samen de vragen voorbereiden voor het landelijke forum
 • waar naar elkaar geluisterd wordt en respect is voor elkaar
 • waar je kan leren het woord te nemen
 • waar je welkom bent
 • waar je jezelf mag zijn.

De “huiskamer” is ook een plek van waaruit we actie ondernemen, door:

 • Het organiseren van de “Werelddag van verzet tegen extreme armoede en uitsluiting”, op 17 oktober, dit jaar met enkele organisaties van het Platform armoede Heerlen.
 • Deelname aan vergaderingen van het Platform armoede Heerlen.
 • Deelname aan vergaderingen en alliantiedagen die worden georganiseerd door Stichting de Pijler, een organisatie die aandacht vraagt voor armoedebestrijding op provinciaal niveau.
 • Deelname aan markten met een infostand om aandacht te vragen voor het werk van ATD Vierde Wereld.

Voor contact en informatie: utblumke@gmail.com

Postadres:

ATD Vierde Wereld Zuid Limburg

p.a. Joze Kersten

Gerardusstraat 7

6413 GW Heerlen

zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl