Speerpunt Recht op gezinsleven

Uithuisplaatsing van kinderen

De afgelopen jaren zijn er veel interviews gehouden en groepsgesprekken gevoerd over het effect van armoede op het gezin. Veel familierelaties staan onder zware druk door geldproblemen, gezondheidsproblemen, werkloosheid, slechte woonomstandigheden, etc. Nog te vaak is er sprake van uithuisplaatsing van kinderen om redenen die met armoede te maken hebben. De armoede en sociale uitsluiting worden hiermee niet doorbroken, maar vaak juist in stand gehouden en verdiept. ATD Nederland participeert in de internationale werkgroep Familie van ATD en we bereiden een werkconferentie voor. 

Er is tweemaal een Vierde Werelddialoog gehouden rond het boek in wording (2021) en we hebben met een kleine groep betrokkenen een samenvatting samen doorgelezen en doorgesproken. Schrijfster Annie van den Bosch ging bij mensen op huisbezoek om de verhalen die in het boek komen samen te lezen en zo nodig te corrigeren. Op 15 mei, internationale Dag van het gezin, is het boek gepresenteerd op ‘t Zwervel en op 24 mei is het boek overhandigd aan staatsecretaris Maarten van Ooijen door een delegatie van de beweging.

Zie onder nieuws het persbericht, een krantenartikel en bestelinfo.