Legaten – Schenkingen

Schenking

Een fiscaal voordelige manier om ons te steunen is een periodieke schenking. Een fiscale vereiste van een periodieke schenking is dat deze gedurende minimaal 5 opeenvolgende jaren moet bestaan. Voorheen was dit uitsluitend mogelijk wanneer uw gift was vastgelegd in een notariële akte. Sinds 1 januari 2014 is het ook mogelijk uw gift vast te leggen in een overeenkomst die u met ons aan gaat.

In zo’n overeenkomst legt u vast dat u minimaal vijf jaar een vast bedrag schenkt aan ATD Vierde Wereld. Ingewikkeld? Helemaal niet. De overeenkomst kunt u gemakkelijk hieronder downloaden. Vul deze in en stuur hem naar ons op. U ontvangt hierna een getekend exemplaar retour.

U bepaalt zelf hoeveel u schenkt, maar het bedrag moet van de fiscus wel ieder jaar hetzelfde zijn. Of u uw gift vervolgens per automatische incasso wilt voldoen of dat u deze zelf wilt overmaken, kunt in de betalingsvolgmacht aangeven. De overeenkomst loopt, na de door u aangegeven periode, vanzelf af en wordt dus niet stilzwijgend verlengd. Bij tussentijds overlijden vervalt de overeenkomst.

Schenken belastingvrij

Giften die u in een overeenkomst voor minimaal vijf jaar vastlegt, zijn aftrekbaar van de belasting. Dat is voordelig, want zo maakt u maximaal gebruik van het belastingvoordeel en betaalt de fiscus tot maximaal 52% mee aan uw gift.

Ga naar de website : www.belastingdienst.nl/giften en onder het kopje periodieke giften kunt u naar wens downloaden:

Legaten en erfenissen; laat na via testament

Een legaat is als het ware een schenking na uw overlijden, en moet bij testament worden vastgelegd.

U kunt ATD Vierde Wereld steunen door het maken van legaten of door ons tot uw erfgenaam te benoemen. Wanneer U wilt nalaten aan ATD Vierde Wereld, neemt U dit op in uw testament. In een testament kun U één of meer personen of organisaties tot erfgenaam benoemen. U legt erin vast wie wat ontvangt. Dat kan een vast bedrag zijn, maar ook een percentage van uw vermogen, een kunstwerk, uw postzegel- of muntenverzameling of bijvoorbeeld een huis.

Indien U ATD Vierde Wereld in uw testament wilt benoemen, kunt U de volgende gegevens gebruiken:

Stichting ATD Vierde Wereld Nederland
Regentesseplein 13, 2562 EV Den Haag
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41151492

ANBI

ATD Vierde Wereld is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat U vrij van erfbelasting kan nalaten. Daardoor komt uw bijdrage volledig ten goede aan ons werk. En dat is zeer welkom. ATD Vierde Wereld krijgt geen overheidssubsidie en is daarom volledig afhankelijk van giften.

Persoonlijk contact

We begrijpen goed dat U met zo’n belangrijke beslissing niet over één nacht ijs wilt gaan. Wij bieden U een helpende hand door in een persoonlijk gesprek samen te kijken naar uw wensen en persoonlijke situatie. We vertellen U graag wat uw nalatenschap het werken met de allerarmsten in Nederland kan betekenen en op welke manieren U kan nalaten (bijvoorbeeld aan specifieke projecten). Ook kunnen we doorspreken of het wenselijk is dat wij het executeurschap verzorgt.

U kunt naar ons Landelijk Centrum in Den Haag komen, maar een gesprek bij U thuis behoort ook tot de mogelijkheden. Via onderstaande gegevens kunt U contact met ons opnemen.

Telefoon: 070 3615787

Voor informatie: de notaris bij u in de buurt, de notaris via internet www.notaris.nl of de notaristelefoon 0900 346 93 93