Themagroepen

Werkgroepen die bezig zijn op een specifiek terrein

Recht op gezinsleven

Annie van den Bosch werkt samen met een gezin uit Oss en anderen aan een publicatie over uithuisplaatsing van kinderen.

ATD heeft samengewerkt met het onderzoek vanuit Universiteit Groningen https://www.rug.nl/frw/news/2020/onderzoek-generatiearmoede-veenkolonien-verlengd naar generatie-armoede. Daarin komt naar voren dat uithuisplaatsing vanwege armoede vaak van generatie op generatie door blijft gaan. Uithuisplaatsing blijkt vaak niet geschikt voor het doorbreken van armoede-processen, maar houdt een negatieve spiraal juist in stand of versterkt die zelfs. ATD kent inmiddels meerdere generaties van sommige families. Vanuit de blik van mensen die zelf uithuisplaatsing doorleefden (als kind, als ouder, soms beide) worden nieuwe regelingen en beleid van de afgelopen jaren kritisch onderzocht.

Kennisgroep

De personen die regelmatig in contact zijn met mensen in armoede (via huisbezoeken, vindplaatsen zoals voedselbank, telefonisch, via sociale media etc) wisselen elke 2 maanden hun ervaringen uit en verdiepen samen hun inzicht in armoede en sociale uitsluiting. Er is ruimte voor het delen van moeilijke en kwetsbare kanten die we tegenkomen én voor het (leren) zien van krachten en kwaliteiten die minder zichtbaar zijn.

PR-communicatiegroep

Een groep van ongeveer 6 personen houdt zich bezig met Sociale media, de website, Kwartaalblad en digitale Nieuwsflits. Na de zomer  bieden we graag plek aan een stagiair op dit terrein in de regio Den Haag of Zwolle, bv om de lay-out van diverse communicatie-vormen op elkaar af te stemmen en aantrekkelijk te maken.

Landelijke Armoedecoalitie

ATD is vertegenwoordigd in de Landelijke Armoedecoalitie https://www.armoedecoalitie-utrecht.nl/nieuws/opgericht-landelijke-armoedecoalitie/ met vele andere landelijke organisaties en belangenbehartigers. De focus van deze coalitie is vrij pragmatisch en vooral financieel, ATD zal bredere onderwerpen aankaarten die een meer fundamentele en structurele verandering vragen van allerlei onderdelen van de samenleving, waarbij financiële bestaanszekerheid wel een belangrijke voorwaarde is.

Meer weten? Mail naar tzwervel.wijhe@atd-vierdewereld.nl of nationaalteam@atd-vierdewereld.nl