Recht op bescherming van het gezin

22.50

NIEUWE UITGAVE
Schrijnende armoede en uithuisplaatsing van kinderen

Categorieën: ,

Beschrijving

Voor dit boek is gesproken met betrokken gezinnen in interviews en tijdens groepsbijeenkomsten om te proberen te begrijpen waarom zijzelf, hun kinderen of beiden te maken krijgen met maatregelen als uithuisplaatsing. En welke gevolgen dit heeft in het vervolg van hun leven. ATD Vierde Wereld vraagt met dit boek aandacht voor een geïntegreerde aanpak en structurele maatregelen, waardoor gezinnen bij elkaar blijven en een toekomst kunnen opbouwen zonder armoede. In dit boek staan ervaringen, meningen en aanbevelingen voor zo’n aanpak.
Een onthullend, onthutsend en uitermate actueel boek.