17 oktober 2023 VN Wereld dag van Verzet tegen Armoede.

Ons gemeenschappelijke thema voor 2023 is waardigheid in de praktijk . Dit jaar legt het Internationale Comité voor 17 oktober de nadruk op fatsoenlijk werk en toegang tot sociale bescherming , beide pijlers voor het algemeen welzijn die iedereen in staat stellen in waardigheid te leven. Via een consultatieproces blijven we mensen die in armoede leven en degenen die met hen samenwerken uitnodigen om deze onderwerpen te verkennen. Op 17 oktober zal dit ons verenigen en bepalen hoe we, samen met mensen die in armoede leven, “waardigheid in de praktijk kunnen brengen”.

lees meer : https://www.atd-vierdewereld.nl/…/vn-werelddag-verzet…/