Geen woorden maar daden

OPDRACHT AAN HET NIEUWE KABINET

De Landelijke Armoedecoalitie vraagt in een brief aan volksvertegenwoordigers en formerende partijen met klem de problematiek van bestaansonzekerheid voortvarend aan te pakken en de adviezen van de Commissie Sociaal Minimum zo snel mogelijk uit te voeren.

De problematiek van bestaansonzekerheid is niet nieuw. Het staat inmiddels op de agenda van de politieke partijen. Deze zomer adviseerde de Commissie Sociaal Minimum op verzoek van de Tweede Kamer dat de uitkering en het minimumloon met 7% zou moeten stijgen om te zorgen dat mensen in Nederland kunnen rondkomen en meedoen.

Hoofdpunten

In het kort worden de volgende punten bepleit:

  1. Voer de vernieuwde norm voor bestaanszekerheid en het bufferbudget van 9 procent in
  2. Versimpel het systeem van toeslagen en inkomensondersteunende regelingen
  3. Zorg dat het inkomen van mensen voorspelbaar wordt en werken loont
  4. Waarborg kinderrechten
  5. Vergroot de toegang tot de zorg voor mensen met een laag inkomen
  6. Betaalbare woningen voor iedereen
  7. Pak door op de schuldenaanpak
  8. Investeer in sociaal werk en geef ervaringsdeskundigheid een serieuze plek in de ontwikkeling en uitvoering van beleid
  9. Stimuleer publiek-private samenwerking