Lezing voor de Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede

Frans Pinxter-lezing 


‘Wat we nog niet weten
over armoede in Nederland’

Woensdag 17 oktober
Grote Kerk Den Haag

 

Aanmeldingsformulier

 

Inleiding

Een van de doelstellingen van ATD is om wetenschappelijke kennis, kennis van hulpverleners en kennis van armen zelf bijeen te brengen. Om hierover te spreken komen experts, professionals en ervaringsdeskundigen op 17 Oktober, Werelddag van het Verzet tegen Extreme Armoede, in Den Haag bijeen.

Op deze dag organiseert ATD-Vierde Wereld een bijzondere lezing, mogelijk gemaakt door een legaat van Frans Pinxter, oud pastoor in de Schilderswijk in Den Haag, die zich actief bezig hield met armoedebestrijding. Professor Godfried Engbersen, hoogleraar Algemene Sociologie aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam zal de lezing houden met als titel ‘Wat we niet weten over armoede in Nederland’.

Na de lezing zullen enkele ervaringsdeskundigen en een beleidsmedewerker inzake armoedebeleid een discussie in een panel voeren.  Zij zullen ingaan op de lezing en tevens vanuit hun eigen invalshoek ingaan op de wijze waarop zij omgaan met armoede in Nederland.
Deze discussie zal daarmee perspectieven bieden om het armoedebeleid in Nederland beter te begrijpen. Tegelijkertijd kan het dienen om kennis en ervaringen te delen met het publiek. Als u – op welke wijze dan ook – betrokken bent bij het armoedebeleid nodigen wij u vriendelijk uit om deel te nemen aan dit debat over de meest effectieve manier om met armoede om te gaan. Schrijft u zich dan in met behulp van het aanmeldingsformulier.
Wij zien er naar uit u te ontmoeten.

Om het programma van de avond in PDF downloaden, gelieve hier te klikken: Programma Frans Pinxter lezing

Sprekers:

 • Godfried Engbersen,  hoogleraar Algemene Sociologie aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam.
  Godfried Engbersen is al twintig jaar hoogleraar Algemene Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en is onderzoeksdirecteur van de afdeling Sociologie. Sinds 2014 is hij benoemd tot lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Kernthema’s in zijn onderzoek zijn vraagstukken van sociale ongelijkheid en de onbedoelde gevolgen van beleid en kennis. Zijn huidige onderzoek richt zich op transnationalisme, arbeidsmigratie vanuit Midden- en Oost-Europa en de relaties tussen internationale migratie en criminaliteit.
 • Marcel Ham, Hoofdredacteur van Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken
 • Bea Moed, oprichter van Bedrijf 79
 • Cees Ederveen, beleidsadviseur inzake armoede gemeente Den Haag.
  Cees Ederveen werkt ruim 40 jaar bij de gemeente Den Haag aan wat hij de grote maatschappelijke vraagstukken zou willen noemen. Halverwege de zeventiger en tachtiger jaren de stadsvernieuwing, de inspraak in wijken en naast een technische ook een sociale aanpak. De jaren negentig de werkloosheid en in het nieuwe millennium het armoede beleid met de laatste jaren vooral de ontwikkeling van het kindpakket.
 • Ton Redegeld
  Ton Redegeld is lid van het volontariaat van de internationale beweging ATD Vierde Wereld, bestuurslid in Nederland en, sinds 2003, redactielid van Vierde Wereld Verkenningen.

 

Aanmeldingsformulier

Dernières actualités