Van het college van de rechten voor de mens.

ARMOEDE

Hoewel Nederland tot de rijkste landen van Europa behoort, leven veel mensen in armoede. De aanhoudende prijsstijgingen zorgen ervoor dat een groeiende groep mensen in de knel komt of dreigt te komen.

Actualiteit

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat eenoudergezinnen, mensen met een migratieachtergrond, bijstandsontvangers en alleenstaanden onder de 65 jaar een groter risico lopen op armoede. In augustus 2022 berichtte het Centraal Planbureau dat de koopkracht hard achteruitgaat en armoede toeneemt. Steeds meer huishoudens voelen de prijsstijgingen in hun portemonnee. Zeker mensen die nu al moeilijk rondkomen.

Ook in Caribisch Nederland is sprake van (toenemende) armoede. De eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba maken sinds 2010 deel uit van Nederland, maar het welzijn en de welvaart van de inwoners van de eilanden is nog niet op het niveau van dat in Europees Nederland.

Mensenrechten in de praktijk

Mensen kunnen in armoede komen door veranderingen in hun leven, zoals het verlies van werk of een echtscheiding. Armoede kan ook het gevolg zijn van onvoldoende bescherming van mensenrechten. Al met al kan dit ertoe leiden dat mensen niet genoeg inkomen hebben voor boodschappen en de energierekening, maar ook dat ze minder kunnen deelnemen aan sociale activiteiten. Armoede gaat vaak gepaard met stress, schaamte, eenzaamheid en depressies. Langdurige armoede en grote sociale ongelijkheid binnen de samenleving kan leiden tot maatschappelijke onvrede en wantrouwen in instituties zoals de overheid. Dat zijn gevolgen die de hele maatschappij raken.

Armoede raakt onder andere het recht op gelijkheid en non-discriminatie, recht op een behoorlijke levensstandaard, recht op gezondheid, recht op huisvesting, recht op onderwijs, recht op arbeid en rechtsbescherming.

Lees verder :  https://www.mensenrechten.nl/themas/armoede?fbclid=IwAR2BBvgQCqq7n_aOgSv4F78V3cfeKA_FJv-zP2PQq2zBNEPs7kkg1p0dTOk