2014 Arbeidsplicht en de plicht tot re-integratie:

Def.: Verplichting werk te zoeken; als men een bijstandsuitkering ontvangt het verrichten van arbeid als tegenprestatie voor de uitkering; of de plicht te solliciteren als men een werkloosheidsuitkering ontvangt. (http://www.thesauruszorgenwelzijn.nl/arbeidsplicht.htm)

Onderzoek: Duidelijk is dat de begeleiding en ondersteuning van sociale diensten en re-integratiebureaus niet het gewenste resultaat opleveren. De menselijke maat wordt te vaak niet toegepast. Wetten en regels dwingen gemeenten voor het kiezen van de kortste weg in plaats van de beste weg naar een baan. Deskundige begeleiding ontbreekt. Er gaat te veel tijd zitten in nutteloze trajecten met als gevolg frustratie en verspilling van tijd en geld. De financiële prikkel die nu geldt voor gemeenten om bijstandsgerechtigden zo snel mogelijk uit te laten stromen moet omgebouwd worden naar een prikkel voor duurzame uitstroom van bijstandsgerechtigden. Onderdeel hiervan is inzet op opleiding en scholing. De mogelijkheden tot het volgen van vakopleidingen, waarbij leren en werken worden gecombineerd, moeten worden uitgebreid. Werken moet lonend worden. Gemeenten zouden veel meer werk moeten maken van echt eerlijk werk met een eerlijk loon. Bijvoorbeeld via gemeentelijke leer-werkbedrijven.

Bron: SP Onderzoek 2013