2014 Armoede Onderzoek 2013 Kerken (Aanbevelingen)

Aanbevelingen voor de landelijke overheid : • Versterk de financiële positie van groepen die langdurig afhankelijk zijn van het sociaal minimum en geen perspectief hebben op werk, of voldoende lonend werk, en ontzie deze groepen bij bezuinigingen.

• Voorkom de stapeling van eigen bijdragen en kosten bij de ontwikkeling van wetgeving en maatregelen op diverse beleidsterreinen.

• Ontwikkel wetgeving en maatregelen om de schuldenproblematiek (preventief) aan te pakken. Voorkom de praktijk van oplopende incassokosten en factoring (opkopen van schulden) die mensen financieel in het nauw drijven. Zorg voor het stopzetten van de incassoactiviteiten bij een aanvraag om schuldhulpverlening (breed moratorium) en werk samen met alle betrokken partijen en organisaties om de schuldenproblematiek terug te dringen. Voorts meer aanbevelingen voor lokale overheden en private instellingen.

Bron: www.kerkinactie.nl Armoede in Nederland Onderzoek naar hulpverlening door diaconieën, parochiële caritasinstellingen en andere kerkelijke organisaties in Nederland, 2013