2014 Armoedebeleid 1 (effectief)

Website : Medio oktober 2013 trok staatssecretaris Klijnsma een week lang door het land in het kader van de armoede- en schuldenestafette. Een belangrijke doelstelling van de estafette was om door “leren van elkaar” te komen tot een verdere versterking van de armoede- en schuldenaanpak en samenwerking te stimuleren. “Leren van elkaar” vergt het verspreiden van informatie over geslaagde praktijkvoorbeelden. Met die verspreiding is een begin gemaakt via de website ‘Effectief armoedebeleid’. Op deze website vindt u beschrijvingen van aanpakken en initiatieven, waarvan betrokkenen hebben aangegeven dat die in de praktijk goed werken. Met deze site wil staatssecretaris Klijnsma een bijdrage leveren aan kennisuitwisseling en daarmee aan een effectief armoedebeleid in Nederland.

Bron: www.effectiefarmoedebeleid.nl