2014 Armoedemonitor (Armoedemonitor/-bericht en Armoedesignalement)

Uitleg: In de Armoedemonitor en het Armoedebericht presenteerde het SCP actuele gegevens over armoede. Vaste thema’s in beide publicaties waren: het aantal arme huishoudens, risicogroepen, armoededuur, ruimtelijke spreiding van armoede, het eigen oordeel over de financiële situatie. De Armoedemonitor behandelde daarnaast nog verdiepende onderwerpen. Bijvoorbeeld sociale uitsluiting, de politieke opvattingen van stemgerechtigden, werkende armen en de relatie tussen inkomen en gezondheid.

Opinie: “Over aantallen armen en spookburgerschap: het CBS kan alleen aangeven wat geregistreerd is. Dat betekent dat er veel meer armoede is dan die in de armoedemonitor terecht komen. Bron: Kennisdeling ATD 140108

Bron:http://www.scp.nl/Publicaties/Terugkerende_monitors_en_reeksen/Armoedemonitor_bericht_en_Armoedesignalement