2014 Armoedemonitor / signalement (Sociaal Cultureel Planbureau)

Uitleg: In de Armoedemonitor en het Armoedebericht presenteerde het SCP actuele gegevens over armoede. Vaste thema’s in beide publicaties waren: het aantal arme huishoudens, risicogroepen, armoededuur, ruimtelijke spreiding van armoede, het eigen oordeel over de financiële situatie. De Armoedemonitor behandelde daarnaast nog verdiepende onderwerpen. Bijvoorbeeld sociale uitsluiting, de politieke opvattingen van stemgerechtigden, werkende armen en de relatie tussen inkomen en gezondheid.

Ervaring : De monitor is niet realistisch. In Breda zeggen ze dat er 50 daklozen zijn, maar bij het Annahuis stonden al 200 mensen ingeschreven voor een adres. AvE Kennisdeling ATD 140108

Bron:http://www.scp.nl/Publicaties/Terugkerende_monitors_en_reeksen/Armoedemonitor_bericht_en_Armoedesignalement