2014 Asielzoekers (ziekte)

Artikel: Zieke uitgeprocedeerde asielzoekers moeten worden opgevangen

05 september 2013 Volkskrant – De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, vraagt staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie om een praktische oplossing om zieke uitgeprocedeerde asielzoekers op te vangen. Het Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden en Vluchtelingenwerk dienden een klacht over de IND bij de ombudsman in. Voor de asielzoekers worden zoveel (administratieve) obstakels opgeworpen dat het feitelijk onmogelijk is te voorkomen dat zieke mensen op straat komen.

In één zaak gaat het om een uitgeprocedeerde asielzoeker uit Sierra Leone. Zijn behandelend psychiater waarschuwt voor een onvoorspelbare psychiatrische crisissituatie als hij op straat wordt gezet. Maar de man heeft geen paspoort waardoor de aanvraag om opvang niet compleet is en hij dus geen opvang krijgt. Een ander voorbeeld gaat over een asielzoekster met diverse medische klachten waardoor zij bij drie specialisten en de huisarts verklaringen moet vragen. Als er één verklaring ontbreekt omdat de betrokken arts niet op tijd reageert, dan stelt de IND de aanvraag al buiten behandeling. Brenninkmeijer: ‘Zo wordt de opvang een papieren voorziening, die echter in de praktijk te veel hindernissen oplevert.’

In 2008 heeft de Tweede Kamer de motie Spekman aangenomen. Deze motie houdt in dat uitgeprocedeerde asielzoekers om medische redenen recht hebben op opvang om te voorkomen dat zij ziek op straat terecht komen. Maar in de praktijk blijkt dat iemand volgens de medische informatie ernstig ziek kan zijn, maar door het ontbreken van een paspoort of andere administratieve problemen toch geen opvang krijgt. Brenninkmeijer: ‘Dit is een onwenselijke situatie.

Bron: de Volkskrant 5 september 2014