2014 Basisinkomen (onvoorwaardelijk)

Uitleg: Het Onvoorwaardelijk Basisinkomen (UBI) is een terugkerende, universele betaling aan iedereen – als een individueel recht, zonder vermogenstoets of enige verplichting om te werken of het uitvoeren van andere diensten in ruil, en hoog genoeg om een bestaan als volwaardig lid van de maatschappij te kunnen verzekeren.

De huidige stelsels van sociale zekerheid zijn vernederend en onvoldoende bij het aanpakken van de oorzaken van armoede. UBI transformeert de sociale zekerheid van een aanvullend systeem in een emancipatorisch systeem, een die mensen vertrouwt om hun eigen beslissingen te nemen, en hen niet stigmatiseert voor hun omstandigheden. Het moet hoog genoeg zijn om iedereen een menswaardig bestaan te garanderen. Het zou mensen zelf de keuze laten maken over wat te doen in hun leven zonder angst voor armoede. Het zou fungeren als een kussen voor het toenemende aantal mensen die korte termijn of 0-uren contracten hebben, en voor starters van een eigen bedrijf. Het is een gegarandeerd inkomen, gegeven aan alle in aanvulling op eventuele andere inkomsten, die zij mochten ontvangen. Door het bevorderen van gelijkheid en economische participatie en tevens eenvoudigere sociale stelsels, leidt UBI tot een eerlijker en efficiëntere samenleving. Veel financieringsregelingen zijn uitgewerkt door de jaren heen in verschillende landen. Het Europees Initiatief voor UBI vraagt om verdere studies te starten op EU-niveau.Op 14 januari 2013 heeft de Europese Commissie het Europees burgerinitiatief aanvaard voor een onvoorwaardelijk basisinkomen, wat heeft geleid tot een campagne van een jaar met alle landen van de Europese Unie.

Op 15 december 2013 hebben 33 leden van het Europees Parlement uit 12 verschillende Europese landen een gezamenlijke verklaring van ondersteuning van het Europees burgerinitiatief voor een onvoorwaardelijk basisinkomen ondertekend.

Bron: http://basicincome2013.eu/nl/press-06012014.htm