2014 Bezuinigingen

Onderzoek: Dit alles gaat gepaard met een bezuiniging van 525 miljoen euro. Bovenop de onder Rutte I ingezette bezuiniging van een miljard euro op de uitkeringen zelf. (SP Onderzoek juli 2013)

‘Ik vind dat zij die van een bijstandsuitkering moeten rondkomen en niet meer kunnen werken door bijvoorbeeld ziekte beter ondersteund moeten worden. Wij hebben dubbele kosten maar worden ook dubbel gepakt. Dit vind ik niet kunnen. De bezuinigingen raken ons recht in ons hart en dat is een klap in je gezicht.’ (SP Onderzoek juli 2013)

‘De meeste kwetsbare groepen mensen zoals ouderen, chronische zieken en gehandicapten zijn zwaar getroffen door de bezuinigingen van dit kabinet. Er was beloofd om de bijzondere bijstand ruimer te maken voor deze doelgroep, in onze gemeente is het niet het geval!’ (SP Onderzoek juli 2013)

Aanbevelingen: Oude en nieuw aangekondigde bezuinigingen zorgen voor grote onrust onder bijstandsgerechtigden. Bijstandsgerechtigden hebben een stem en een duidelijke mening. Ze willen dolgraag werken, maar door de daling van de werkgelegenheid krijgen zij geen kansen. Zij zijn vooral geholpen met meer respect, betere begeleiding, een fatsoenlijke uitkering en eerlijk werk. Op nieuwe bezuinigingen en verdere aanscherping van de Wet Werk en Bijstand zitten ze niet te wachten. Wel op een luisterend oor, respect en zekerheid. (SP Onderzoek juli 2013)