2014 Bijstandsgerechtigden

2014 Meningen/Opinie/Ervaringen: ‘Ik heb wel recht op bepaalde zaken maar ik weet niet hoe ik er aanspraak op maak. Wanneer ik het vraag bij de gemeente word ik tegengewerkt en onjuist geïnformeerd of wordt het mondeling al geweigerd.’ (SP Onderzoek juli 2013)

‘Bijzondere bijstand is door allerlei regeltjes nauwelijks te krijgen. Men vind dat je van een uitkering zou moeten kunnen reserveren. Maar als je reserveert heb je geen recht meer op kwijtschelding gemeentelijke belasting. Men verwacht dat kosten gerelateerd aan ziekte altijd vergoed worden door de zorgverzekering. (SP Onderzoek juli 2013)

‘Er wordt niet aangegeven/mag niet aangegeven worden, door mijn bijstandsconsulent, wat er via de bijzondere bijstand verkregen kan worden… jammer. Dit is namelijk toch bedoeld voor armoedigen met een krap budget.’ (SP Onderzoek juli 2013)

‘Ik moet over 2012 mijn volledige eigen risico terugbetalen (220 euro). Ik heb dit geld niet, maar de gemeente weigert mij tegemoet te komen door middel van bijzondere bijstand. Ziek zijn is toch geen keuze? De volgende keer ga ik dus niet naar een ziekenhuis als ik door mijn huisarts wordt doorverwezen. Ik heb het geld er niet voor. Dat is toch idioot? Als m’n tv stuk is, dan kan ik wel bij de gemeente aankloppen, wat is nou belangrijker?’

Bron: SP Onderzoek juli 2013