2014 Bijstandsuitkering (De algemene bijstand)

De (algemene) bijstand is in Nederland de inkomensondersteuning en ondersteuning bij het vinden van werk voor ‘wie niet zelf in zijn bestaan kan voorzien’ en voor wie geen aanspraak kan maken op voorliggende voorzieningen zoals de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Werkloosheidswet (WW) en de WAO. De overeenkomstige uitkering in Vlaanderen heet leefloon.

Uitspraak: “De bijstandsuitkering wordt de komende twintig jaar elk jaar verlaagd.”

Bron: SP Onderzoek juli 2013