2014 Brugbanen

Uitleg : Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) kan vanaf eind februari 2008 mensen in de WAO, WAZ en Wajong van wie de (mate van) arbeidsongeschiktheid opnieuw is beoordeeld, via een zogeheten brugbaan aan de slag helpen. Op voorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de ministerraad ingestemd met het tijdelijk besluit brugbanen herbeoordeelden. Naar verwachting treedt het besluit binnen twee weken in werking.

Met de maatregel voert het kabinet de afspraken in het coalitieakkoord uit om 10.000 brugbanen mogelijk te maken voor herbeoordeelden.

Bron: Overheid.nl