2014 Chronisch zieken

Aanbeveling: Bijna de helft van de bijstandsgerechtigden is chronisch ziek of gehandicapt. Zij hebben hierdoor hoge zorgkosten, nog lagere inkomsten en minder kansen om de inkomenssituatie te verbeteren. Door onmogelijke eisen van sociale diensten worden chronisch zieken en gehandicapten verder in het nauw gedreven. Bijzondere aandacht en specifieke regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten in de bijstand is daarom een must.

Bron: SP Onderzoek juli 2013