2014 Digitaal Klantdossier (DKD)

Uitleg: (DKD) is de term die gebruikt wordt binnen de Nederlandse overheid voor de verzameling gegevens die wordt bewaard door verschillende overheidsinstanties over werk en inkomen van burgers. Eigenlijk is het beter te spreken van een Elektronisch Werkdossier, of digitaal klantdossier werk en inkomen. Het dossier is in grote mate vergelijkbaar met andere dossiers van de overheid zoals het Elektronisch patiëntendossier en het Elektronisch Kinddossier, met dien verstande dat er in het geval van het Digitaal Klantdossier werk en inkomen alleen sprake is van een landelijk dossier. Het Digitiaal Klantdossier wordt gebruikt door gemeenten, SVB, UWV en diverse andere overheidsinstellingen binnen de sociale sector om gegevens over werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden bij te houden en met elkaar te delen. Het dossier dient ertoe om professionals binnen de keten werk en inkomen toegang te geven tot alle digitale gegevens die relevant zijn voor de werkzaamheden van deze instellingen.

Bron: Wikipedia