2014 Frauderegister

Def : Het Frauderegister (binnen de suwi-omgeving “pagina Fraudevorderingen” genoemd), geeft gemeenten snel inzicht in de – landelijke – fraudehistorie van klanten bij gemeenten en/of de SVB. De ‘pagina’ is opgenomen in het Digitaal Klantdossier (DKD) binnen de bestaande infrastructuur van Suwinet. Groot voordeel hiervan is dat gemeenten niet separaat gegevens hoeven aan te leveren voor het Frauderegister. Het maakt gebruik van de informatie over vorderingen uit de gemeentelijke administratie. Het uitwisselen van informatie over Suwinet verloopt via elektronische berichten tussen gemeentelijke systemen en het DKD. Voor gebruik van het Frauderegister moeten gemeenten beschikken over de laatste versie van dat bericht. Ze moeten dus zorgen dat ze de software, die de leverancier hiervoor beschikbaar stelt, op tijd (lees: in het eerste kwartaal van 2013) implementeren. Het spreekt voor zich dat gemeenten en de SVB bij het gebruik van het landelijke Frauderegister afhankelijk zijn van elkaar. Daarom is het belangrijk dat alle partijen zorgen voor een actuele en juiste registratie van vorderingen. Gemeenten dienen hiervoor medewerkers in het sanctioneringsproces te autoriseren en aan te wijzen als bronhouder voor het Frauderegister.( http://www.fraudewet.nl)

Artikel: Overheidsdiensten krijgen ook meer mogelijkheden om bestanden te koppelen. Zo trekken de Belastingdienst, Inspectie SZW, UWV, SVB, politie, openbaar ministerie en gemeenten in 2014 samen op bij de aanpak van adresfraude. Daarnaast komen er nieuwe registers, zoals het centraal aandeelhoudersregister waarmee bijvoorbeeld fraude met bv’s kan worden tegengegaan. Ook wil het kabinet een portaal inrichten dat ervoor zorgt dat opsporingsdiensten gemakkelijker kunnen achterhalen welke bankrekeningen een verdachte op zijn naam heeft staan.

Bron: NRC 30december 2013