2014 Fraudewet: ‘Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid sociale zekerheidswetgeving’

Uitleg: Per 1 januari 2013 is de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving van kracht. Deze Fraudewet heeft grote gevolgen voor de uitvoerginspraktijk van gemeenten. Een van die gevolgen is dat de boete voor verwijtbare schending van de inlichtingenplicht (Wwb, IOAW, IOAZ), bij recidive oploopt tot 150% van het benadelingsbedrag. Om recidive eenvoudig te kunnen constateren, liet het ministerie van SZW een landelijk Frauderegister ontwikkelen. Het RCF Kenniscentrum Handhaving ondersteunt gemeenten bij de implementatie hiervan.

Bron: http://www.fraudewet.nl