2014 Gemeentelijke Basis Administratie

Ervaringen: “Ik volg wat ik de casus Brielle noem. Twee mensen, een man en een vrouw, lotgenoten, die op een bootje in Brielle wonen zonder iets. Geen eten, geen zorg, geen inkomen … Voor iemand als ik is het moeilijk toegang te krijgen tot de reguliere hulpverlening. (“Waar bemoei je je mee?”). Ik heb een klacht ingediend bij de GGD Rotterdam/Rijnmond. Die mensen wonen nu in den Oever. De diaconie helpt, de voedselbank, de kledingbank .. ik ga mee als er juridische stappen ondernomen moeten worden. Morgen ga ik met de woningcorporatie om tafel zitten om een oplossing te vinden. Het is cruciaal dat mensen ingeschreven staan bij het GBA (Gemeentelijke Basis Administratie). Deze mensen bestaan daarin niet. Ze zitten alleen in het inofficiële circuit en daar moeten ze uit. Bij de diaconie blijven is slecht voor hen én voor de diaconie, het creëert afhankelijkheid en brengt ons 150 jaar terug. Maatschappelijk werk en de GGD nemen hun verantwoordelijkheid niet op zich. (NvJ ATD kennisdeling 140108)

Inbreng: “Zonder inschrijving in het GBA ben je niemand, besta je niet. Er zit een financiële onderbouw onder. Ze besparen geld door het bestaan van mensen te ontkennen. Geen adres, geen uitkering. Als je iets wilt doen, kun je een brandbrief sturen naar de raadsleden met een cc naar de gemeenteraad. Zij zijn verantwoordelijk. We kunnen de gemeente aanspreken op hun regierol.” (NvJ Kennisdeling ATD 140108)