2014 Geroofde kinderen

Uitleg: Er wordt in Nederland door “gezinnen” gesproken van geroofde kinderen als het gaat om de ouderbijdrage die zij moeten leveren voor hun uit huis geplaatste kinderen. Voor hen is er sprake van geroofde kinderen, omdat de bijdrage die de pleeggezinnen krijgen voor de verzorging van hun kinderen aanmerkelijk hoger is als de ondersteuning die zij ontvingen toen de kinderen nog onder hun hoede waren. Bijzonder is dat als het over “geroofde kinderen” gaat er over het algemeen gesproken wordt over kinderen die onder dubieuze omstandigheden vanuit het buitenland ter adoptie worden aangeboden. (NT ATD Kennisdeling 2014)

Ervaringen: “Nu ook weer: ik vroeg me af hoe ze dat kunnen betalen, die ouderbijdrage voor de kinderen in de pleeggezinnen. Dus ik stelde moeder die vraag.  Moeder noemde 800 euro per maand. Volgens het LBIO betalen ze voor 3 kk 276,56 per maand, Als de vier kinderen uit het eerste huwelijk van de man worden meegerekend wordt het inderdaad ±800 euro p.m.  De pleegouders krijgen ± 500 euro per maand voor een kind van boven de 12. Geen wonder dat de ouders spreken van ‘geroofde kinderen’.(AvdB/NT Kennisdeling jan. 2014)