2014 Inkomensondersteuning

Van de respondenten maakt 41 procent geen gebruik van inkomensondersteuning, nog eens 5 procent doet dat onvoldoende. De belangrijkste reden is dat mensen niet weten waar ze recht op hebben (37 procent). Bij 30 procent is de aanvraag afgewezen en 19 procent zegt dat de gemeente heeft bezuinigd op aanvullende inkomensondersteuning.

Bron: SP Onderzoek 2013