2014 Kerk en samenleving (armoedeonderzoek 2013)

Onderzoek : Het Armoedeonderzoek 2013 is het zesde oecumenische onderzoek waarin inzicht wordt geboden hoe plaatselijke kerken actief betrokken zijn bij de bestrijding van armoede. Deze diaconale inzet kent een lange traditie. Kerken spelen een relevante rol aan de onderkant van de samenleving door het ondersteunen van mensen in financiële nood. Zij doen dat om acute nood te lenigen. Zij doen dat om mensen te voeden en rekeningen te betalen omdat anders huisuitzetting dreigt. En zij doen dat ook om effecten van armoede te verminderen. Kerken laten het hier niet bij en proberen met betrokkenen en andere organisaties verbeteringen in beleid te bewerkstelligen.

Feiten: 71% van de diaconale organisaties is betrokken bij de ondersteuning van mensen die niet goed kunnen rondkomen. Gemiddeld komt dit neer op 2.765 diaconale organisaties in Nederland. Van de diaconale organisaties die betrokken zijn bij de armoedeproblematiek is 82,4% actief op zoek naar armoede binnen hun gemeente. In absolute getallen zijn dit tussen de 2.235 en 2.322 diaconale organisaties.

Gehonoreerd totaalbedrag voor individuele financiële hulpverlening: € 12.055.489

Gehonoreerd totaalbedrag voor collectieve hulpverlening: € 11.158.919

Totaalbedrag besteed aan armoedebestrijding: € 29.129.434

Bron: www.kerkinactie.nl