2014 Langdurigheidstoeslag:

Def: Langdurigheidstoeslag is een jaarlijkse toeslag die u kunt ontvangen als u langdurig een laag inkomen heeft en geen zicht heeft op inkomensverbetering.(http://www.rechtopbijstand.nl)

Uitleg: Op grond van artikel 36 van de WWB verlenen gemeenten op aanvraag een zogenaamde langdurigheidstoeslag. De langdurigheidstoeslag is een tegemoetkoming voor personen van 21 tot 65 jaar die langere tijd van een minimuminkomen hebben moeten leven, geen of weinig eigen vermogen hebben en ook geen uitzicht hebben op betaald werk. De gemeente stelt zelf het beleid en de uitvoering ervan vast. In een gemeentelijke verordening is vastgelegd hoe hoog de langdurigheidstoeslag is en wanneer er sprake is van een langdurig laag inkomen. Aanhangig is de Invoeringswet Participatiewet (zie boven) met onder meer vervanging van de langdurigheidstoeslag door een Individuele inkomenstoeslag.

Bron: wikipedia