2014 Maatschappelijke participatie

Def: In een toelichting op het amendement (door Kamerleden voorgestelde wijziging van het wetsvoorstel) dat heeft geleid tot invoering van de compensatieplicht, wordt zelfredzaamheid beschreven als: ‘het lichamelijke, verstandelijke, geestelijke en financiële vermogen om zelf voorzieningen te treffen die deelname aan het normale maatschappelijke verkeer mogelijk maken.’ Bron: TK 2005-2006, 30 131, nr. 65